2022-EE-NF1- Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

7 grudnia 2022 / Tomasz Chrzanowski

W dniu 28.02.2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych w trybie konkursowym spełniających kryteria do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”- źródło finansowania – ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój- wkład własny i fundusz podstawowy– I nabór .

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania[pdf do pobrania]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór konkursowy wniosków w trybie zamkniętym – w ramach Programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Beneficjentami Konkursu są jednostki samorządu terytorialnego (JST); parki narodowe, parki krajobrazowe (województwa); stowarzyszenia, fundacje, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizują zadania związane z ochroną środowiska nie krócej niż 3 lata; uczelnie wyższe, instytuty badawcze; jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Skarb Państwa); kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

Nabór wniosków w ramach w/w konkursu trwać będzie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa w terminie od dnia 7 grudnia 2022 r.

PROGRAM PRIORYTETOWY: [pobierz]

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego: [pobierz]

REGULAMIN NABORU: [pobierz]

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo- finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Uzasadnienie kosztów: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia: [pobierz]

Arkusz rozliczenia: [pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 2 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 3 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wzór trwałej tablicy: [pobierz]

Wzór informacji na tablicę ogłoszeń: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu: [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję