Pomoc publiczna

UWAGA! Informacja w sprawie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla przedsiębiorców (pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) przy dofinansowaniu zadań dotyczących usunięcia i unieszkodliwienia azbestu.

W związku z kierowanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pytaniami odnośnie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ramach środków przekazanych przez Fundusz w formie dofinansowania zadań proekologicznych dotyczących azbestu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm), polegającej na dodaniu w art. 403 ust. 3-6, która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2010 r. oraz zgodnie z opinią Radcy Prawnego WFOŚiGW w Warszawie, w przypadku dotacji celowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej pomoc de minimis dla przedsiębiorców lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podmiotem zobowiązanym do wystawiania zaświadczeń o tej pomocy będzie odpowiednio gmina lub powiat.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję