PJB 2012

UWAGA !! Aktualności dla PJB

I. Termin składania wniosków o uruchomienie środków.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska oraz stanowiskiem Ministerstwa Finansów informujemy, że ostatecznym terminem składania przez Fundusze do Ministra Środowiska wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także korekt wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dotyczących zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków), upływa odpowiednio:

1/ dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 5 listopada 2012 r. (termin złożenia odpowiedniego wniosku przez kierownika pjb w WFOŚiGW w Warszawie do 25.10.2012 r.)

2/ dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu państwa do 23 listopada 2012 roku. (termin złożenia odpowiedniego wniosku przez kierownika pjb w WFOŚiGW w Warszawie do 12.11.2012 r.)

W związku z powyższym kierownicy pjb zobowiązani są do odpowiednio wcześniejszego składania wniosków do Funduszu.

II. Rozliczenie środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie.

Ze względu na wątpliwości interpretacyjne sposobu rozliczania środków przekazanych przez Fundusz (punkt 12. Procedur oraz §2 ust.1, pkt 4 umowy o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków) uprzejmie informujemy, że podany termin 14 dni na rozliczenie, na obowiązujących w Fundusz drukach wraz z kopiami faktur, potwierdzeniem zapłaty oraz częściowymi/końcowymi protokołami odbioru prac, jest liczony od wydatkowania pełnej kwoty przewidzianej w danym roku i przekazanej przez Fundusz.

Poniższe procedury i dokumenty przeznaczone są dla państwowych jednostek budżetowych (PJB), ubiegających się o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Przypominamy, że dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosków z – zatwierdzonej przez Zarząd Funduszu i uzgodnionej z odpowiednimi dysponentami części budżetowej – listy zadań na 2012 rok. Wnioski powinny być składane na drukach i z załącznikami właściwymi merytorycznie dla danego typu zadania.


UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12.03.2012r. zdecydował, o przedłużeniu terminu składania wniosków wstępnych na 2013 rok przez Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB) do dnia 23.03.2012r. (piątek) (wyznaczony w kalendarium prac Funduszu na 2012r. termin minął dnia 02.03.2012r.). Wnioski należy składać w odpowiednich Wydziałach Zamiejscowych Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu).
 

Zarząd wyznaczył ponadto termin przygotowania rankingu ww. wniosków przez poszczególne wydziały merytoryczne Funduszu do dnia 30.03.2012r.

Wzory dokumentów

Procedura oraz harmonogram [pobierz]
Wniosek wstępny [pobierz]
Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe środków fundusz  [pobierz]
Rozliczenie końcowe umowy [pobierz]

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wniosek  [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
——————————————————————

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza – odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję