Konkursy archiwum

Tabela z informacjami o konkursach i wynikach w latach 2007 -2013
Konkurs nrDziałanieTermin naboru wnioskówLiczba złożonych wnioskówLista rankingowaHarmonogram
2008
1/POIiŚ/1.1/04/20081.121.04.2008-26.05.2008www
2/POIiŚ/1.1/08/20081.101.08.2008-01.09.2008www
3/POIiŚ/1.1/11/20081.103.11.2008-04.12.2008www
2009
2/POIiŚ/2.1/02/20092.116.02.2009-27.02.2009www
4/POIiŚ/1.1/02/20091.116.02.2009-27.02.2009www
5/POIiŚ/1.1/04/20091.114.04.2009-30.04.2009
6/POIiŚ/1.1/11/20091.116.11.2009-30.11.2009
2012
6/POIiŚ/2.1/06/20122.104.06.2012-20.08.2012
7/POIiŚ/1.1/04/20121.130.04.2012-18.06.2012

Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
więcej

Informacje o przeprowadzonych konkursach i ich wynikach (harmonogramy, tabele, itd.) na stronach Ministerstwa Środowiska
więcej

Lista projektów, złożonych w ramach 6 ogłoszonych konkursów do POIiŚ z Województwa Mazowieckiego, które przeszły ocenę formalną – działanie 1.1 (stan na dzień 25.01.2010r.).
[pobierz]
Lista projektów, złożonych w ramach 5 ogłoszonych konkursów do POIiŚ z Województwa Mazowieckiego, które przeszły ocenę formalną – działanie 2.1 (stan na dzień 17.09.2009r.).
[pobierz]
Lista projektów, złożonych w ramach 6 ogłoszonych konkursów do POIiŚ z Województwa Mazowieckiego, które przeszły ocenę merytoryczną I stopnia – działanie 1.1 (stan na dzień 25.01.2010r.).
[pobierz]
Lista projektów, złożonych w ramach 5 ogłoszonych konkursów do POIiŚ z Województwa Mazowieckiego, które przeszły ocenę merytoryczną II stopnia – działanie 1.1 (stan na dzień 11.01.2010r.).
[pobierz]

Aktualna Lista Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko …więcej


Do dnia 31.01.2011r. WFOŚiGW w Warszawie zawarł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 12 umów o dofinansowanie:

 1. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 1/2009/POIiŚ/DR z dnia 13 sierpnia 2009r. dla Gminy Kozienice na realizację projektu pn. “Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa priorytetu oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 2. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 2/2009/POIiŚ/DR z dnia 17 sierpnia 2009r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację projektu pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 3. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 3/2009/POIiŚ/DR z dnia 26 października 2009r. dla Gminy Zielonka na realizację projektu pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 4. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 4/2009/POIiŚ/DR z dnia 02. listopada 2009r. dla Gminy Garwolin na realizację projektu pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 5. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 5/2009/POIiŚ/DR z dnia 11 grudnia 2009r. dla Gminy Łochów na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 6. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 6/2009/POIiŚ/DR z dnia 16 grudnia 2009r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 7. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 1/2010/POIiŚ/DR z dnia 3 marca 2010r. dla Gminy Płońsk na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki i Skarżyn” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 8. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr 2/2010/POIiŚ/DR z dnia 15 marca 2010r. dla “Eko-Inwestycji” Sp. z o. o. z siedzibą w Sulejówku na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 9. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-144/09-00 z dnia 25 marca 2010r. dla Miasta Józefowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 10. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie z dnia 21 maja 2010r. dla Gminy Brwinów na realizację projektu pn. “Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 11. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-188/09 z dnia 7 czerwca 2010r. dla Miasta Płońsk na realizację projektu pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19 Stycznia w Płońsku” w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 12. PODPISANA UMOWA! Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-088/08 z dnia 23 lipca 2010r. dla Gminy Raszyn na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymało 13 projektów w Województwie Mazowieckim (stan na 01.08.2010r.):

 1. Potwierdzenie z dnia 24 marca 2009r. dla Gminy Pułtusk na realizację projektu pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”.
 2. Potwierdzenie z dnia 19 maja 2009r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
 3. Potwierdzenie z dnia 27 maja 2009r. dla Gminy Kozienice na realizację projektu pn. “Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice”.
 4. Potwierdzenie z dnia 28 lipca 2009r. dla Gminy Zielonka na realizację projektu pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009”.
 5. Potwierdzenie z dnia 25 sierpnia 2009r. dla Gminy Garwolin na realizację projektu pn. “Budowa sieci kanalizacji w m. Miętne w aglomeracji Wola Rębkowska Gm. Garwolin – etap II”.
 6. Potwierdzenie z dnia 13 października 2009r. dla Gminy Łochów na realizację projektu pn. “Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów”.
 7. Potwierdzenie z dnia 2 listopada 2009r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego “Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie na realizację projektu pn. “Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap”.
 8. Potwierdzenie z dnia 29 grudnia 2009r. dla Gminy Płońsk na realizację projektu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki i Skarżyn”.
 9. Potwierdzenie z dnia 11 stycznia 2010r. dla Spółki “Eko-Inwestycja” Sp. z o.o. na realizację projektu pn. “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów”.
 10. Potwierdzenie z dnia 8 kwietnia 2010r. dla Miasta Gminy Płońsk na realizację projektu pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku”.
 11. Potwierdzenie z dnia 6 maja 2010r. dla Gminy Raszyn na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”.
 12. Potwierdzenie z dnia 11 marca 2010r. dla Gminy Brwinów na realizację projektu pn. “Czyste życie” – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.
 13. Potwierdzenie z dnia 22 lipca 2010r. dla Miasta Józefów na realizację projektu pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.


Informacje o projektach z Województwa Mazowieckiego, które przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej w ramach poszczególnych konkursów znajdują się w poniższych tabelach pn. Wyniki naboru wniosków.

Wyniki naboru wniosków 10.01.2011 – 14.02.2011
w ramach konkursu nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011 dla projektów w ramach II priorytetu POIiŚ – do WFOŚiGW w Warszawie nie wpłynął żaden wniosek.

Wyniki naboru wniosków 16.11.2009 – 30.11.2009
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 14.04.2009 – 30.04.2009
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 16.02.2009 – 27.02.2009
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 16.02.2009 – 27.02.2009 (odpady)
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 03.11.2008 – 04.12.2008
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 01.08.2008 – 01.09.2008
[pobierz]
Wyniki naboru wniosków 21.04.2008 – 26.05.2008

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję