PJB 2015

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2015 r. [pobierz]

Harmonogram

31.03.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2016 roku

30.06.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2015 rok.

30.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2015 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Dokumenty:

  1. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  2. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej – uzasadnienie wniosku [pobierz]
  3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]
  4. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  5. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej  [pobierz]

———————————————————————————

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek wstępny [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej dla wszystkich dziedzin [pobierz]

———————————————————————————

Dziedzina Ochrona Wód/Gospodarka Wodna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Dziedzina Ochrona Atmosfery/Ochrona Ziemi

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego – ochrona atmosfery[pobierz]

Karta efektu ekologicznego – ochrona ziemi[pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Edukacja Ekologiczna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Ochrona Przyrody

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Nadzwyczajne Zagrożenia

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Monitoring Środowiska

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję