PJB 2013

Harmonogram przyjmowania wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2013/2014

30.03.2013r.Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2014 roku.
30.06.2013r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2013 rok.
25.10.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.
15.11.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.
31.12.2013r. Ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.
 

Procedury oraz harmonogram przyjmowania wniosków dla PJB [pobierz]

Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na 2013 rok [pobierz]

Korekta wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Wniosek o zapewnienie dofinansowania-uzasadnienie [pobierz]

——————————————————————

Wzory dokumentów

Druk – wniosek wstępny [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B – karta efektu [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
——————————————————————
Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA
Druk wniosku [pobierz]
harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy – [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B – karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
——————————————————————
Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B – karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
——————————————————————
Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKAWniosek[pobierz]Karta efektu ekologicznego[pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy[pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym[pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej[pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat[pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy[pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów[pobierz]Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję