Nabory stałe 2012

WSZYSTKIE NABORY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE Z DNIEM 31.12.2012 r.

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA – wznowiony nabór wniosków

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18.09.2012r., z uwagi na zwolnione środki dotacyjne w dziedzinie Edukacji Ekologicznej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków dla zadań przygotowanych do realizacji, w ramach których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku tj. 2012 w ramach zadań dotyczących:

1. organizacji konkursów i olimpiad ekologicznych;
2. organizacji akcji i imprez edukacyjnych;
3. organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów;
4. infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej;
5. wydawnictw ekologicznych, w tym gier edukacyjnych;
6. programów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz doposażenia baz edukacyjnych z nimi związanych.


Termin naboru wniosków: od 20.09.2012r. do 19.10.2012r.

Warunki i kryteria naboru wniosków [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 [pobierz]
Załącznik nr 2 [pobierz]
Załącznik nr 3 [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

—————————————————————————————–

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 – 29.02.2012

II nabór 02.04.2012 – 15.05.2012

Dokumenty do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

————

Dokumenty do pobrania dla jednostek samorządu terytorialnego:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

—————————————————————–

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 – 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 – 16.04.2012
III nabór 04.05.2012 – 15.06.2012

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o pożyczkę [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza – odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

—————————–

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona powietrza – odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego – termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

———————————————————————-

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony przyrody innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Wniosek o promesę  [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrony Przyrody z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

———————————————————————-

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacji Ekologicznej innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]
Wniosek o promesę [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej, z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

——————————————————–
UWAGA!

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie, po omówieniu zestawień przedstawionych przez Wydział Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej, Ochrony Ziemi i Powietrza oraz Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody dotyczących zbilansowania środków finansowych na dzień 22.05.2012r. zdecydował o uruchomieniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w formie pożyczki w dziedzinach:

•Ochrony Wód,
•Gospodarki Wodnej,
•Ochrony Ziemi,
•Ochrony Powietrza,
•Zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

Nabór rozpoczyna się od dnia 01.06.2012r. i trwa do wyczerpania środków.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję