PJB 2014

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2014 r. [pobierz]

Harmonogram przyjmowania wniosków PJB 2014/2015

31.03.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych
o dofinansowanie zadań w 2015 roku

30.06.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2014 rok.

31.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2014 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Fundusz informuje, iż wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez pjb minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności. Ostateczny termin składania przez Fundusz do Ministra Środowiska wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków), upływa odpowiednio:

–        dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania
z budżetu państwa do 3 listopada 2014 r.

–        dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 14 listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o zapewnienie finansowania /dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania /dofinansowania zadań upływa 2 grudnia 2014 r. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane od roku 2015.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej – uzasadnienie wniosku  [pobierz]
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów [pobierz]

——————————————————————

Wzory dokumentów
Druk – wniosek wstępny [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina GOSPODARKA WODNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina OCHRONA WÓD

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina OCHRONA ATMOSFERY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina OCHRONA ZIEMI

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

——————————————————————

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

——————————————————————
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję