Linki

Linki do stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację osi środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat

Instytucje Wdrażające

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
https://wfos.gdansk.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
www.wfos.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
www.wfos.krakow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
www.wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/aktualnosci.php?idt=1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
www.wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
www.wfosigw.torun.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
www.wfosigw.zgora.pl

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
www.ckps.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
www.pois.gov.pl

Fundusz Spójności
www.funduszspojnosci.gov.pl

Fundusze Europejskie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Oficjane serwisy Unii Europejskiej

Unia Europejska Online
http://europa.eu.int/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska

Komitet Regionów
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htm

Inne przydatne linki

Fundusze Europejskie – serwis informacyjny “Na co Fundusze Europejskie 2007-2013”
www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss/na+co+fundusze

Fundusz Spójności – baza projektów
www.mos.gov.pl/bpfs/mos_final/index.php

Fundacja Fundusz Współpracy
www.cofund.org.pl

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję