Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Zadania Instytucji Wdrażającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kolejnym okresie programowania 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu realizują: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Szczegółową informację nt. POIiŚ 2014-2020 znajdą Państwo na stronie www.pois.gov.pl.

POIiŚ 2007-2013

Informacje przedstawione na podstronach dotyczą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie programowania 2007-2013

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję