Oferty pracy

Zatrudnienie na stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WFOŚiGW w Warszawie, iż zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko pracy, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do zatrudnienia na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów powyższej ustawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów na stanowiska pracy w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚIGW w Warszawie.

Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: [pobierz]

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.20.2024 - Trwa nabór

07 cze 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista w Wydziale Gospodarczo-Technicznym – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.19.2024 - Trwa nabór

05 cze 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Archiwisty w Zespole Zarządzania Dokumentacją w Wydziale Organizacji – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.18.2024 - Trwa postępowanie

04 cze 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista kandydatów: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.17.2024 - Trwa nabór

04 cze 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektor Wydziału w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.16.2024 - Trwa postępowanie

23 maj 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Płocku – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista kandydatów:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.15.2024 - Trwa postępowanie

23 maj 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Zastępca Dyrektora w Wydziale Organizacji – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista kandydatów:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.14.2024 - Trwa postępowanie

23 maj 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. komunikacji i promocji – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista kandydatów:  [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.13.2024 - Nabór zakończony

10 maj 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista Kandydatów: [pobierz] Wynik: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.12.2024 - Nabór zakończony

10 maj 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektor Wydziału w Wydziale Zamiejscowym w Płocku – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista Kandydatów: [pobierz] Wynik: [pobierz]

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.11.2024 - Nabór zakończony

04 kwi 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym – wymiar etatu -1/1 Kwestionariusz osobowy: [pobierz]Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz] Ogłoszenie:  [pobierz] Lista kandydatów:  [pobierz] Wynik: [pobierz]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję