Środki POIiŚ

Dokumenty dotyczące dofinansowania w formie pożyczki projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ, w ramach środków krajowych (dotyczy pożyczek pomostowych oraz pożyczek na wkład własny), w zależności od charakteru realizowanej inwestycji znajdują się w zakładce „Programy”. Dotyczy to wszystkich formularzy, za wyjątkiem „Instrukcji rozliczenia końcowego”, który zamieszczony jest poniżej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję