Klauzule informacyjne

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO: [pobierz]

Dofinansowanie (dotacje, pożyczki)

P.P. Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

  • dla osób podpisujących umowę [pobierz]
  • dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy [pobierz]
  • dla Podprocesorów [pobierz]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

P.P. Ciepłe Mieszkanie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

  • dla wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników [pobierz]
  • dla beneficjentów końcowych (w przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu) [pobierz]
  • dla członków zarządu, pracowników NFOŚiGW [pobierz]

P.P. Moja Woda

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla osób, których dane przekazał Wnioskodawca: [pobierz]

Agroenergia

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zadania z zakresu ochrony przyrody

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zadania z zakresu ochrony ziemi

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zadania z zakresu ochrony powietrza

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Zadania z zakresu ochrony wód

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla wnioskodawców: [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały pozyskane od Wnioskodawcy: [pobierz]

Informacja publiczna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna art 13 RODO dla osoby wnioskującej o podanie informacji publicznej – [pobierz]

Praktyki/staże studenckie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla praktykantów stażystów – [pobierz]

Udział w konkursie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla uczestników konkursów – [pobierz]

Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla Oferentów Wykonawców – [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały przekazane przez Oferenta Wykonawcę – [pobierz]

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla Oferentów Wykonawców – [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały przekazane przez Oferenta Wykonawcę – [pobierz]

Zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO Zleceniobiorcy – [pobierz]

Klauzula informacyjna – art 14 RODO dla innych osób, których dane zostały przekazane przez Zleceniobiorcę – [pobierz]

Kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula do pobrania [pobierz]

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla osób przebywających na terenie objętym monitoringiem wizyjnym: [pobierz]

Ankieta dotycząca analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Klauzula informacyjna – art 13 RODO dla osób, z którymi przeprowadzono ankietę w ramach P.P. „Czyste Powietrze”: [pobierz]

Social Media

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla użytkowników mediów społecznościowych [pobierz]

Kontrola zewnętrzna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – art 13 RODO dla przeprowadzających kontrole zewnętrzne w – [pobierz]

Sygnaliści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla sygnalistów – [pobierz]

Działania informacyjno-promocyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celach informacyjno-promocyjnych – [pobierz]

Obchody 30 lecia WFOŚiGW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez Współadministratorów dla kontrahentów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu w związku z realizacją umowy – [pobierz]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez Współadministratorów dla uczestników wydarzeń organizowanych w ramach Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – [pobierz]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób odznaczonych za zasługi dla środowiska i klimatu – [pobierz]

Dochodzenie roszczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – art 13 RODO w sprawie dochodzenia roszczeń – [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję