Ważne informacje

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na temat zmiany Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
Informacje

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego – link

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach dofinansowania ze środków FEnIKS – link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – link

Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

Szanowni Państwo

W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW w Warszawie)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , WFOŚiGW  w Warszawie informuje, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Pani/Pana  danych osobowych są WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.

WFOŚiGW w Warszawie, przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych  przez Współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”” – link

Ponadto, WFOŚiGW w Warszawie przekazuje (do zapoznania się z jej treścią)  „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” – link

Lista banków

Sprawdź czy twój bank oferuje kredyt: [LINK]

Dodatkowe Punkty konsultacyjne

Lista dodatkowych punktów konsultacyjnych. [pobierz]

Baza urządzeń grzewczych

Baza urządzeń grzewczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że uruchomiona została baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna jest pod adresem
link dla Beneficjentów: Baza

Na stronie znajdują się urządzenia grzewcze podzielone na następujące kategorie:

•             kotły na paliwa stałe;

•             kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;

•             kolektory słoneczne;

•             panele fotowoltaiczne;

•             pompy ciepła.

Korzystanie z bazy urządzeń jest BEZPŁATNE I DOBROWOLNE, zarówno dla beneficjentów jak
i producentów urządzeń.

Baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia uszeregowane są w sposób losowy.

Celem bazy jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie nie znajduje się w bazie, ale spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia we wniosku o płatność i jego rozliczenia – wówczas beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze. Administratorem bazy i strony jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Komunikat – budynki nowobudowane – Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję