Ważne informacje

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z dniem 15.05.2020 r.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na temat zmiany Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
Informacje

Baza urządzeń grzewczych

Baza urządzeń grzewczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że uruchomiona została baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna jest pod adresem
link dla Beneficjentów: Baza

Na stronie znajdują się urządzenia grzewcze podzielone na następujące kategorie:

•             kotły na paliwa stałe;

•             kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;

•             kolektory słoneczne;

•             panele fotowoltaiczne;

•             pompy ciepła.

Korzystanie z bazy urządzeń jest BEZPŁATNE I DOBROWOLNE, zarówno dla beneficjentów jak
i producentów urządzeń.

Baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia uszeregowane są w sposób losowy.

Celem bazy jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie nie znajduje się w bazie, ale spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia we wniosku o płatność i jego rozliczenia – wówczas beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze. Administratorem bazy i strony jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Dodatkowe Punkty konsultacyjne

Lista dodatkowych punktów konsultacyjnych w opracowaniu – trwa podpisywanie Porozumień – Lista dostępna będzie od 01.06.2021 r.

Formularz „Wniosku o płatność”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje, że w celu uproszczenia i przyspieszenia procedury wypłaty środków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze został opracowany nowy formularz „Wniosku o płatność”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji (formularz do pobrania znajduje się na stronie internetowej:

https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/Dokumenty_od_29-07-19/7_Wniosek_o_platnosc_wzor.pdf

W związku z powyższym obecnie, w ramach realizacji umowy dotacji lub umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjmowane i rozpatrywane będą zarówno wnioski o płatność składane na wzorach, stanowiących załącznik do zawartej umowy dotacji/pożyczki jak i składane zgodnie z nowoopracowanym wzorem wniosku.

Rezerwacje terminu spotkań

Szanowni Państwo,

W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze prosimy o wypełnienie formularza (LINK)  https://wfosigw.pl/terminarz/

lub telefoniczną rezerwację terminu pod numerem:

Warszawa:  +48 22 45 95 955
Ciechanów: 23 672 14 69
Ostrołęka: 29 760 03 32
Płock: 24 231 33 83
Radom: 48 368 00 80
Siedlce: 25 640 43 61

Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Komunikat – budynki nowobudowane – Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję