Ważne informacje

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na temat zmiany Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
Informacje

Lista banków

Sprawdź czy twój bank oferuje kredyt: [LINK]

Dodatkowe Punkty konsultacyjne

Lista dodatkowych punktów konsultacyjnych. [pobierz]

Baza urządzeń grzewczych

Baza urządzeń grzewczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że uruchomiona została baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna jest pod adresem
link dla Beneficjentów: Baza

Na stronie znajdują się urządzenia grzewcze podzielone na następujące kategorie:

•             kotły na paliwa stałe;

•             kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;

•             kolektory słoneczne;

•             panele fotowoltaiczne;

•             pompy ciepła.

Korzystanie z bazy urządzeń jest BEZPŁATNE I DOBROWOLNE, zarówno dla beneficjentów jak
i producentów urządzeń.

Baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia uszeregowane są w sposób losowy.

Celem bazy jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie nie znajduje się w bazie, ale spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia we wniosku o płatność i jego rozliczenia – wówczas beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze. Administratorem bazy i strony jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Komunikat – budynki nowobudowane – Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję