Dokumentacja fotograficzna

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

1. Wszelkie dokumenty elektroniczne dostarczane do Funduszu na nośnikach elektronicznych (płytach CD) powinny być zapisane zgodnie z n.w. zasadami, tj. powinny: 
a) zdjęcia – w formacie „jpg” (Uwaga – nie wklejone do pliku Word), 
b) pozostałe dokumenty – w formacie doc, docx, xls, xlsx lub pdf.

2. Płyty dostarczane są w papierowych koszulkach, o ile to możliwe, nie zawierających elementów plastikowych.

3. Opisane są płyty oraz koszulki: 
a) w opisie płyty znajdują się: nr umowy, nazwa zadania, informacja o zawartości płyty (wybór z dwóch możliwości: „zdjęcia” lub „dokumenty”, informacja o liczbie płyt załączonych do papierowej dokumentacji zadania, tj.: „CD 1 / 2, „CD 2 / 2”, 
b) w opisie koszulki znajdują się elementy jak na płycie, bez nazwy zadania, zgodnie z przykładami. 

4. Pliki zapisane są bezpośrednio na płycie lub w katalogach, w zależności od potrzeb; nazwa pliku składa się z następujących elementów: nr umowy (zamiast ukośnika podkreślenie) oraz krótkie określenie zawartości pliku, zgodnie z przykładami; nazwa katalogu powinna wskazywać przyczynę umieszczenia plików w oddzielnych katalogach.

5. Przykłady: 

a) opis płyty CD:

b) opis papierowej koszulki płyty CD:

Przykłady opisu plików w katalogach: 

Katalog: ZDJĘCIA 
Pliki:        494_11_OA_P – stary kocioł 
                 494_11_OA_P – nowy kocioł 
Katalog: DOKUMENTY 
                 494_11_OA_P – umowa z wykonawcą 
                 494_11_OA_P – pozwolenie na budowę 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję