Szczegółowe warunki dofinansowania

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął uchwałę nr 388/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia „Szczegółowych warunków dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwalifikacja kosztów”. Dokument obowiązuje od dnia 7 maja 2024 r.

Tekst jednolity „Szczegółowych warunków…” [pobierz]

———————————————————-

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął uchwałę nr 1946/2022 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia „Szczegółowych warunków dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwalifikacja kosztów”. Dokument obowiązuje od dnia 4 października 2022 r.

Tekst jednolity „Szczegółowych warunków…” [pobierz]

———————————————————–

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 1480/16 z dnia 19.07.2016 r. wprowadził nowe “Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie – kwalifikacja kosztów” oraz „Kryteria wyboru i oceny przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Dokumenty obowiązują od 19.07.2016 r.

Tekst jednolity “Kryteriów wyboru…” ze zmianami [pobierz]

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” ze zmianami [pobierz]

———————————————————–

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 810/14 z dnia 11.06.2014r. wprowadził zmiany w “Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 11.06.2014r.

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” ze zmianami  [pobierz]

———————————————————–

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 142/12 z dnia 13.02.2012r. wprowadził zmiany w “Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 13.02.2012r.

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” ze zmianami  [pobierz]

———————————————————-

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. wprowadził nowe “Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie”. Warunki obowiązują od 02.01.2012r.

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…”   [pobierz]

——————————————————–

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 155/11 z dnia 15.03.2011r. wprowadził nowe “Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Kwalifikacja kosztów”. Warunki obowiązują od 29.03.2011r.

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” [pobierz]

———————————————————

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 615/10 z dnia 21.07.2010r. wprowadził zmiany w “Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klasyfikacja kosztów – Oprocentowanie pożyczek – Częściowe umorzenia”.
Uchwała Nr 615/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.07.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” ze zmianami [pobierz]

——————————————————–
 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 45/10 z dnia 26.01.2010r. wprowadził zmiany w “Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów – Oprocentowanie pożyczek – Częściowe umorzenia”.
Uchwała Nr 45/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 26.01.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…” ze zmianami [pobierz]


——————————————————

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 159/09 z dnia 24.02.2009r. wprowadził nowe “Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów – Oprocentowanie pożyczek – Częściowe umorzenia”.
Tekst jednolity “Szczegółowych warunków…”  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję