Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie:

Artur Michalski – Przewodniczący,

Mirosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący,

Przemysław Bednarski – członek wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Michał Wiśniewski – członek wyznaczony przez ministra właściwego do spraw klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Maciej Kurowski – członek wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję