Programy 2014

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014 r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji – do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki – w dniu 14.11.2014 r.

Osoby fizyczne

JST

Pozostali Wnioskodawcy

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję