Zasady dofinansowania

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 96/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” wprowadzono zmiany w niniejszym dokumencie.

Tekst jednolity „Zasad…” wraz z uchwałą nr 96/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. [pobierz]

———————————————

ARCHIWUM “ZASAD UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE:

———————————————

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst „Zasad…” wraz z uchwałą nr 2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:

W przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 15.02.2022 r. stosuje się Zasady z dnia 26 stycznia 2022 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. Zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:

 1. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
 2. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
 3. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 4. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 5. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
 6. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.
 7. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 02.01.2018 r. do 19.06.2020 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.
 8. W przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 20.06.2020 r. do dnia 14.04.2021 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/2020 z dnia 19.06.2020 r.
 9. W przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 15.04.2022 r. do dnia 14.02.2022 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2021 z dnia 26.03.2021 r.

———————————————

Tekst „Zasad…” wraz z uchwałą nr 25/2021 z dnia 26 marca 2021 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:
W przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 15.04.2021 r. stosuje się Zasady z dnia 26 marca 2021 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:

 1. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
 2. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
 3. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 4. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 5. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
 6. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.
 7. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 02.01.2018 r. do 19.06.2020 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.
 8. W przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 20.06.2020 r. do dnia 14.04.2021 r. obowiązują Zasady, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/2020 z dnia 19.06.2020 r.

———————————————

Tekst „Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 68/2020 z dnia 19.06.2020 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:
Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 20.06.2020 r. stosuje się Zasady z dnia 19.06.2020 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/2020 z dnia 19.06.2020 r.
Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:

 1. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
 2. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
 3. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 4. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 5. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
 6. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.
 7. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 02.01.2018 r. do 19.06.2020 r. obowiązują Zasady wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.

———————————————

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. zostały wprowadzone nowe “Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:
Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 01.01.2018 r. stosuje się Zasady z dnia 29.01.2018 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.
Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:

 1. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
 2. Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
 3. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 4. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
 5. Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
 6. Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.

———————————————

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe “Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. [pobierz]

———————————————

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity „Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r.  [pobierz]

Nowe „Zasady…” obowiązują w stosunku do wniosków o dofinansowanie rozpatrywanych w WFOŚiGW w Warszawie po dniu 01.01.2015r.

Jednocześnie:

 1. z dniem 31.12.2014r. tracą moc obowiązującą „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 2. postanowienia zasad, o których mowa w ust. 1 stosuje się do umów zawartych na ich podstawie, z zastrzeżeniem przypadków, w których postanowienia zawartych przez WFOŚiGW w Warszawie umów stanowią inaczej.

———————————————

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 62/14 z dnia 24.06.2014r. wprowadziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. Zmiany obowiązują od 24.06.2014r.

Zmiany w „Zasadach…”:

1. W § 8 po ust. 11 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„12. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach”.

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu”.

3. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań”.

———————————————

“Zasady” obowiązujące od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. zostały wprowadzone nowe “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. 
“Zasady…” obowiązują od 01.01.2014r.

Tekst jednolity “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r.  [pobierz]

———————————————

“Zasady…” obowiązyjące od 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w “Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zmiany w “Zasadach…” obowiązują od 18.01.2013r.

Tekst jednolity “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r.  [pobierz]

———————————————-

“Zasady…” obowiązujące od 21.08.2012r. do 17.01.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. zostały wprowadzone zmiany w “Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zmiany w “Zasadach…” obowiązują od 21.08.2012r.

Tekst jednolity “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. [pobierz]

———————————————-

“Zasady…” obowiązujące od 27.03.2012r. do 20.08.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. zostały wprowadzone zmiany w “Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zmiany w “Zasadach…” obowiązują od 28.03.2012r.

Tekst jednolity “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. [pobierz]

———————————————

“Zasady…” obowiązujące od 01.01.2012r. do 27.03.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. zostały wprowadzone nowe “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. “Zasady…” obowiązują od 01.01.2012r.

Pełny tekst “Zasad…” wraz z Uchwałą Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. [pobierz]

———————————————-

“Zasady…” obowiązujące od 06.06.2011r. do 01.01.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. została wprowadzona zmiana w “Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r.
Zmiana polega na wykreśleniu z § 9 pkt. 2 “Zasad…” słów: “lub przekazania środków”.
Tekst jednolity “Zasad…” ze zmianami oraz z Uchwałą Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. [pobierz]
———————————————-

“Zasady…” obowiązujące od 29.03.2011r. do 05.06.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r. została wprowadzona zmiana w “Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity “Zasad…” ze zmianami  [pobierz]
——————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 28.03.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

Nowe “Zasady…” wchodzą w życie z dniem 01.01.2011r., za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.
Dotychczasowe “Zasady…” (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.) tracą moc obowiązującą z dniem 31.12.2010r. za wyjątkiem przepisów § 14, który traci moc obowiązującą z dniem 30.06.2011r., przy czym przepisy ww. “Zasad…” stosuje się do spraw wszczętych do dnia 31.12.2010r.
—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2010r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2009r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 7/09 z dnia 05.02.2009r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2008r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 69/08 z dnia 31.07.2008r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2007r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 2/07 z dnia 21.02.2007r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2006r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 27/06 z dnia 26.06.2006r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 28/05 z dnia 28.06.2005r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 27.06.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 332/04 z dnia 24.11.2005r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 224/04 z dnia 24.08.2004r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 23.08.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 63/04 z dnia 25.05.2004r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 24.05.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 26/04 z dnia 09.03.2004r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 08.03.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 12/04 z dnia 10.02.2004r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 09.02.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 156/03 z dnia 27.11.2003r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące 31.12.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 99/03 z dnia 09.09.2003r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 08.09.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 37/03 z dnia 26.06.2003r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 25.06.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 159/02 z dnia 29.11.2002r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 21/02 z dnia 26.02.2002r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 25.02.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 145/2001 z dnia 28.11.2001r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 68/2001 z dnia 28.06.2001r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 27.06.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 151/2000 z dnia 14.11.2000r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.01.2000r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 79/99 z dnia 26.11.1999r. zostały zmienione “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

—————————————–

“Zasady…” obowiązujące do 31.12.1999r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 6/99 z dnia 31.03.1999r. zostały ustalone “Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity “Zasad…”  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję