+I+x62/l3VtFBB0oidY0/akyLExGnwjjat6x4ASWKE0P4/5L8qs4e82JTA9H9OKEee5dRODqfHbfUwGfrgNGWxTgcoOAaZJndVSmpCT2zVDNQ6c0xG70+nsvhAfu036OhV1tl9Ocry4zvkk2D8LkgmkXvFm++n609/obykdpssx6+kpwU96lV84x7rFH04IrMJnV47dt/4uzCYLXKLavItPn9PCOBDONGlD8LcaxP80+qzNFGkJREEGnI3cVWpPn01R09JXjlLDlNH7x/vNFJeI944Qp1oFrvdcI3V/A9l9orP+ULbS/fNKnWU8bhlCfczx/p+wMo9pV2+EyiuFVKfOeA9KFIKbbzUBWXKqI8d5/mNd04VDDEJ52zvuz++oKAxqeFmfYfnvoO+Ey6SlIG0UKQnyVeAP1MwkIoQWJ4bicBYIfS1YYLmpan3QgTYqCVhBFR9OCaVejg0SMfZzyNogxtGHWHzutsIN8zaN3GIQcXHCqdYyCrtUfUJWkq6qnpBnl/8qsP6nfSq5X0boQdQBV0nJ4/GzEqhr5fShEs4YfcRCD0tFif2wYS/JFxJnENdYKSMI+KkCKErPLq37JG053Iwu1HEYQ1ZzJvu1phosiyVKRKRdwfmIfWQKjkpCSdcU9RAfu9Bjjdj8KJHFseRDgZjIa3elN8JY9uS4VNhgbWxF+JeZJk/nH5zVNqucPzyBVjWPiCFBQhFtzMTEDGRjDRb2MX2BQ3yms5FBrTHCTDq9e/cA35Lgr7D/Q3Zocn8dg+Fb3qIxvCINQ2TkSwEv259iPIHXGbrNLqbCwF9IRqKWl+zCNaj8kWSiLgKl1lRiI6wz+4k3xXAHe2jOmYuBVo/K91mLrdsuP4GrlgFFDcNwPhPw4nnluEhLx+5j2lzF1xjb8GAQDscAY/eO47hWseQq/qgsnP4tb7Fr5sUkuB0wbOqjpMssW6JIu44QcTTltTIdKBMpwWYrmlJmw0A==pOzjYgbcAY0y3oT+HH2bBYPcRIQ7WA/AOW+jaxi+8WFag6mgQFkQEQhcHz27ZgkTBYlC3lKU0m+clYnRxA6V+hhyhNi9nG0UMFGt1egBtykdNQ1n+90c7MUbzsY7tB5kUt4F8TWxuvo/+QfVDDHdGzxmk6+pBucCg4HGaouMR5ldENnX5CydmySEad/1JoQIbOYWllCAfSwmsYKrU6GgQHmPg/MUh7+yadzzaW4lvXyx9CGkBsrMdyw8TdFgCk+3Mg2PMar+L0gXZ3L72T5zwqVRU5kzNuMoJLKa+1BFNULF5aZC7TyGLcKsfpteWzjr9+w2jjEl6GAzPlWFGINV6x1ZkWxwI1rxHT47wpccym9h/y9AK10WsNo3u33tfhQ8wgbn39MfKoj4FeHjxOF9tXh4fGvuC3/vo/sjBdCktUN9Coqz+8E1wgskg4P+/YZrFvfFPJ5g3H0GfdpukzQ20PYdhvG9jBlYY84En66NAovgMDCBkgqQTAnVIQ65On30XguNn6FIyO0LRaBKploS3ABB4Ke9TIGENQrIl35EGnFa/jRgXd2/CVNuhoQYGXHTH8hBMtstx/8enlDBrrQBPO6MTLFUr/jFh6WMy1IKHdtYtjHSpegQAAt8FG68m/8RmUlH0YSw+eveLS1HL8USAE9lmOZs5UnTxznZW0KxSYA=

Państwowe jednostki budżetowe 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2015 r. [pobierz]

Harmonogram

31.03.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2016 roku

30.06.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2015 rok.

30.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2015 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Dokumenty:

  1. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  2. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - uzasadnienie wniosku [pobierz]
  3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]
  4. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  5. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej  [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek wstępny [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej dla wszystkich dziedzin [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina Ochrona Wód/Gospodarka Wodna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Dziedzina Ochrona Atmosfery/Ochrona Ziemi

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - ochrona atmosfery[pobierz]

Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi[pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Edukacja Ekologiczna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Ochrona Przyrody

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Nadzwyczajne Zagrożenia

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Monitoring Środowiska

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl