2023-NZ-NF2- Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

28 kwietnia 2023 / Tomasz Chrzanowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 27.12.2023 r. godz. 15.30 zostanie zamknięty nabór wniosków o  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2023-NZ-NF2 pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków – w trybie ciągłym- w ramach Programu priorytetowego 2023-NZ-NF2 pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska- zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa
w terminie od dnia 28.04.2023 r. do wyczerpania alokacji.

PROGRAM PRIORYTETOWY: [pobierz]

REGULAMIN NABORU: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo- finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia: [pobierz]

Arkusz rozliczenia: [pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego:   [pobierz]

Załącznik 1 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 2 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 3 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 4 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu: [pobierz]

Wzór naklejki: [pobierz]

Wzór trwałej tablicy: [pobierz]

Wzór informacji na tablicę ogłoszeń: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję