Szkolenia

11.12.2013 - aktualizacja: 11.12.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca projekty realizowane w ramach POIiŚ - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach...
13.08.2013 - aktualizacja: 20.08.2013
Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” W związku z ogłoszonym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” - konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 -...

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko