Szkolenie z zakresu księgowości projektów dofinansowanych w ramach POIiŚ

13 listopada 2010 / administrator

W dniu 26 listopada 2010r. (Uwaga: wyjątkowo w piątek) w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie, odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów i wnioskodawców POIiŚ. 

Tytuł szkolenia to: „Księgowość projektów dofinansowanych w ramach POIiŚ”.

Szkolenie będzie składało się z dwóch modułów tematycznych, tj.:

– moduł I: Ewidencja księgowa projektów POIiŚ,

– moduł II: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ.

Termin i czas trwania szkolenia: 26 listopada 2010r. (piątek), 1 dzień, godziny 9.00-15.30

Miejsce: siedziba WFOŚiGW, ul. J.S. Bacha 2, Warszawa, sala nr 1.Harmonogram szkolenia: [pobierz] 

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń instytucji, a następnie numer uczestnika na formularzu zgłoszeniowym instytucji. Formularz listy zgłoszeniowej na szkolenie [pobierz] 

Po zakończeniu szkolenia materiały szkoleniowe będą dostępne na stronie internetowejwww.wfosigw.pl

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać w formie skanu, wraz z podpisem osoby delegującej pracowników na szkolenie, do dnia 17 listopada 2010r.wyłącznie na adres mailowy msarnowska@wfosigw.pl 

O zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie do dnia 19 listopada 2010r.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję