Zapowiedź szkolenia dla beneficjentów

31 maja 2012 / administrator

Zaproszenie na szkolenie – Jak przygotować projekt odpadowy do dofinansowania w ramach działania 2.1 POIiŚ – VI konkurs?

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbędzie się organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie szkolenie pn. „Przygotowanie projektów odpadowych do dofinansowania w ramach działania 2.1 POIiŚ – VI konkurs” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizowanych obowiązków własnych jednostek z terenu Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie będzie miało miejsce w Warszawie w dniu 14.06.2012 r. w godzinach od 9.00 do 16.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „BOSS”, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Program spotkania obejmie n.w. zagadnienia:

  1. Przygotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego projektów odpadowych do dofinansowania z UE,
  2. Pomoc publiczna w sektorze odpadów – rekompensaty za realizację usług środowiskowych w ogólnym interesie gospodarczym w projektach dofinansowanych w ramach priorytetu II, działanie 2.1 POIiŚ,
  3. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ – VI konkurs.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkań znajduje się w Programie (w załączeniu). [pobierz]

Wykłady poprowadzą eksperci – praktycy o dużym dorobku zawodowym i szkoleniowym.

Udział w organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie szkoleniu jest bezpłatny. Obecność osób zgłoszonych jest obowiązkowa. W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu osoby zgłoszonej prosimy o zgłoszenie osoby w zastępstwie.

Zgłoszenia osób do udziału w Spotkaniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 11 czerwca 2012 roku, na adres: akosiec@wfosigw.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).
[pobierz]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

W przypadku pojawienia się pytań związanych z organizacją szkolenia prosimy o kontakt z Panią Anetą Kosiec, nr tel. 22 853-53-21 wew. 140, fax 22 853-53-02, bądź drogą elektroniczną: akosiec@wfosigw.pl

Organizacja szkolenia będzie współfinansowana ze środków pomocy technicznej POIiŚ.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przez Ministra Środowiska naboru wniosków w ramach Priorytetu IIGospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012), można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/pois) oraz WFOŚiGW w Warszawie (http://www.wfosigw.pl/infrastruktura-i-srodowisko/konkursy/622). 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję