Zapowiedź szkolenia dla beneficjentów

9 marca 2012 / administrator

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2012 r. planujemy zorganizować szkolenie dla beneficjentów dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest Instytucją Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Organizowane przez WFOŚiGW w Warszawie szkolenie pn.: Dyscyplina finansów publicznych w zakresiegospodarowania środkami z Unii Europejskiej po nowelizacji ustawy kierowane jest do osób zaangażowanych w realizację Projektów finansowanych ze środków Funduszu Spójności dla których jesteśmy Instytucją Wdrażającą.

Szkolenie będzie miało miejsce w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, w dniu 27 marca 2012 r. (wtorek).

Program szkolenia będzie obejmował nw. zagadnienia:

  1. Kogo dotyczy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  2. Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zmiany w zakresie osób podlegających odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  4. Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie środków unijnych.
  5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej w gospodarowaniu środkami unijnymi.
  6. Praktyczne aspekty przebiegu postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Udział w organizowanym szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia osób do udziału w szkoleniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 16 marca 2012 roku (piątek), na adres: akosiec@wfosigw.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). [pobierz]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona – ważna kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w szkoleniu osób zgłoszonych jest obowiązkowe. W przypadku braku możliwości udziału osoby zgłoszonej konieczne jest poinformowanie Organizatora o tym fakcie oraz podanie danych osoby, która weźmie udział w szkoleniu na jej miejsce.

W przypadku pojawienia się pytań związanych z organizacją szkolenia prosimy o kontakt z Panią Anetą Kosiec, nr tel. 22 853-53-21 wew. 140, fax 22 853-53-02, bądź drogą elektroniczną: akosiec@wfosigw.pl

Organizacja szkolenia będzie współfinansowana ze środków pomocy technicznej POIiŚ.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję