Szkolenie dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

11 grudnia 2013 / wfosAdmin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca projekty realizowane w ramach POIiŚ – Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Przygotowanie i weryfikacja wniosków o płatność projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ – wytyczne, wskazówki, wymagania”, które jest kierowane do Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów POIiŚ.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa (III piętro – sala konferencyjna), w dniu 17 grudnia 2013 roku w godzinach 10.00 – 15.30.

Program szkolenia obejmie n.w. zagadnienia:

Moduł 1:      Przygotowanie i weryfikacja wniosków o płatność – wytyczne, wskazówki, wymagania (WFOŚiGW w Warszawie).

Moduł 2:     Zamówienia publiczne (WFOŚiGW w Warszawie).

Moduł 3:     Panel dyskusyjny (Beneficjenci).

Panel dyskusyjny poświęcony będzie min. rozwiązywaniu napotkanych problemów, zgłoszonych przez uczestników szkolenia, związanych z wnioskami o płatność, zamówieniami publicznymi oraz składaniem wniosków o dofinansowanie w konkursach POIiŚ.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania znajduje się w Programie [pobierz]

Udział w organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie szkoleniu jest bezpłatny. Obecność osób zgłoszonych jest obowiązkowa. W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu osoby zgłoszonej prosimy o zapewnienie uczestnictwa w szkoleniu innej osoby z danej Instytucji.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 11 grudnia 2013 roku, na adres: akosiec@wfosigw.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).
[pobierz]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

W przypadku pojawienia się pytań związanych z organizacją szkolenia prosimy o kontakt z Panią Anetą Kosiec, nr tel. 22 853-53-21 wew. 140, fax 22 853-53-02, bądź drogą elektroniczną: akosiec@wfosigw.pl

Organizacja szkolenia będzie współfinansowana ze środków pomocy technicznej POIiŚ.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję