EKOPRACOWNIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”- II etap.

Nabór uzupełniający wniosków w ramach II etapu w/w konkursu trwać będzie od dnia 18.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r. do godz.15:30.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”- II etap.

Nabór wniosków w ramach II etapu w/w konkursu trwać będzie od dnia 23.06.2023 r. do dnia 10.07.2023 r. do godz.15:30.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” został przedłużony do 21.04.2023 r. do godz.15:30.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Nabór wniosków w ramach I etapu w/w konkursu trwać będzie od dnia 07.03.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. do godz.15:30.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Nabór wniosków w ramach I etapu w/w konkursu trwać będzie od dnia 07.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godz.15:30.

PROGRAM: [pobierz]

REGULAMIN: [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1: [pobierz]

I ETAP:

WNIOSEK WSTĘPNY: [pobierz]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu : [pobierz]

II ETAP:

WNIOSEK: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo- finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Uzasadnienie kosztów: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia dotacji: [pobierz]

Arkusz rozliczenia dotacji: [pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 2 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 3 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu : [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Wzór trwałej tablicy: [pobierz]

Wzór informacji na tablicę ogłoszeń:[pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję