2024-NZ-1 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych

16 kwietnia 2024 / Tomasz Chrzanowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 23.04.2024 roku  wstrzymuje nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu nr 2024-NZ-1 pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych”. W związku z tym wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach w/w programu będą przyjmowane do 23.04.2024 roku do godziny 15:30. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki nadal trwa.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu 2024-NZ-1 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych”

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 ,
 00-893 Warszawa w terminie od dnia 16.04.2024 r.

Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym do wyczerpania alokacji.

PROGRAM: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo- finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia dotacji: [pobierz]

Arkusz rozliczenia dotacji: [pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 2 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 3 do rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wzór naklejki na samochód: [pobierz]

Wzór trwałej tablicy: [pobierz]

Wzór informacji na tablicę ogłoszeń: [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu : [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję