Ograniczanie zanieczyszczeń z niskiej emisji

17 lipca 2019 / wfosAdmin

UWAGA! Z dniem 24.07.2013r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania dotacyjnego.
Wnioski pożyczkowe w programie „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji” (2013-OA-14) nadal są przyjmowane.
 

Dokumenty dla osób fizycznych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 – wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł A2 [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 1 do modułu A2 [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A2 – druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego PIT-8C [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 2 do modułu A2 [pobierz]
Moduł B – dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł B [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Wzór wypełnienia Załącznika nr do modułu B [pobierz]

Formularz wyliczenia efektu ekologicznego [pobierz] 
Wzór wypełnienia Formularza wyliczenia efektu ekologicznego[pobierz]

Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 – dane finansowe wniosku o dotację składanego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł C1[pobierz]
Moduł D1 – rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł D1 [pobierz]

Dokumenty dla osób prawnych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 – wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 – oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B – dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 – dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2
 – dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 – rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 – rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję