Wapnowanie

8 grudnia 2022 / administrator

SKRÓCENIE NABORU, KONIEC ALOKACJI NA WAPNOWANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uległa wyczerpaniu alokacja środków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, w tym przewidzianych dla województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Stacje Chemiczno-Rolnicze współpracujące z WFOŚiGW w Warszawie zostaje skrócony do dnia 06.11.2023 r.

Jednocześnie w przypadku, gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 06.11.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Warszawie nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, zgodnie z Regulaminem naboru o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłane do Wnioskodawcy.


Limit pomocy de minimis w rolnictwie na 2023 rok wyczerpany
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 19 października 2023 r. wynosi 100% limitu krajowego.
W związku z powyższym WFOŚiGW w Warszawie wstrzymuje podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” do czasu ogłoszenia nowego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.
Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach Programu można składać do dnia 30.11.2023 r. do właściwych ze względu na lokalizację użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte po ogłoszeniu w 2024 roku nowego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Uwaga!

Od dnia 8.12.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków i formularz wniosku w wersji 3.7.0. w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Szczegóły – otwórz

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję