„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

8 grudnia 2022 / wfosAdmin

Informacje ogólne:

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dofinansowania do zakupu wapna mogą korzystać również gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha w ciągu 1 roku kalendarzowego).

WFOŚiGW w Warszawie informuje, iż nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” trwa do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Uwaga! Od dnia 8.12.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków i formularz wniosku w wersji 3.7.0.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. poz. 1229);
 1. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;
 1. od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa mazowieckiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Poziom dofinansowania:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych;
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych;
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować, opatrzeć czytelnym podpisem i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć do Sekretariatów właściwych ze względu na lokalizację użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych:

 1. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10,15-027 Białystok,
 2. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce,
 3. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin,
 4. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź,
 5. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn,
 6. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Uwaga!
Prosimy o wypełnienie aktualnego druku wniosku.

Zapisaną wersję elektroniczną wniosku (tożsamą z wersją papierową) należy przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.pl w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko wnioskodawcy. Są to warunki konieczne do przyznania dofinansowania.

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO wraz z weryfikacją do dofinansowania zalecanej dawki CaO lub CaO+MgO,
 2. Opłacona faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
 3. Wypełnione dokumenty dotyczące pomocy de minimis,  pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę, Oświadczenie o pomocy de minimis,
 4. Informacje dodatkowe przedstawiane przez Wnioskodawcę.

Ponadto należy przedłożyć Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.Dokumentacja programu:

 1. Regulamin: [Pobierz]
 2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb: [Pobierz]
 3. Instrukcja wypełniania wniosku: [Pobierz]
  • Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe [Pobierz]
  • Załącznik do instrukcji – środki wapnujące [Pobierz]
  • Informacja o danych na fakturze [Pobierz]
 4. Kalkulator wyliczenia wysokości dofinansowania: [Pobierz]
 5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie: [Pobierz]

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Warszawie: 22 773 53 21

Miasta na prawach powiatu: Płock, Siedlce.

Powiaty: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, legionowski, miński, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, siedlecki, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, żuromiński.

Gminy: Grodzisk Mazowiecki z powiatu grodziskiego, Tarczyn z powiatu grójeckiego, Karniewo z powiatu makowskiego. Czernice Borowe, Krasne z powiatu przasnyskiego, Gzy, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica z powiatu pułtuskiego. Brochów, Iłów z powiatu sochaczewskiego, Jadów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Wołomin z powiatu wołomińskiego.

Miasta: Milanówek, Podkowa Leśna z powiatu grodziskiego, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka z powiatu wołomińskiego.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku: 85 743 58 41

Gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne z powiatu ostrowskiego

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach: 41 361 01 51

Miasto na prawach powiatu: Radom

Powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński.

Gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Warka z powiatu grójeckiego.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie: 81 742 63 01

Powiat łosicki

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi: 42 679 25 33

Powiat: żyrardowski

Gminy: Baranów, Jaktorów, Żabia Wola z powiatu grodziskiego, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin z powiatu sochaczewskiego

Miasto: Sochaczew z powiatu sochaczewskiego.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie: 89 533 20 92

Miasto na prawach powiatu: Ostrołęka

Powiaty: ostrołęcki, wyszkowski

Gminy: Czerwonka, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków z powiatu makowskiego, Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo z powiatu ostrowskiego, Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz z powiatu przasnyskiego, Obryte, Zatory z powiatu pułtuskiego, Dąbrówka, Klembów, Tłuszcz z powiatu wołomińskiego

Miasta: Maków Mazowiecki z powiatu makowskiego, Ostrów Mazowiecki z powiatu ostrowskiego, Przasnysz z powiatu przasnyskiego
Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję