OW-P1 Zadania z zakresu ochrony wód

16 lutego 2022 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 30.12.2022 r. godz. 15.30 zostaje zamknięty nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu OW-P1 pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin naboru od 16.02.2022 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 8/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Regulamin: [Pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [pobierz]

Lista załączników: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego przydomowe oczyszczalnie ścieków: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego podłączenia: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego pojazdy: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki: [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy: [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu : [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję