OW-P1 Zadania z zakresu ochrony wód – program zamknięty

14 kwietnia 2021 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 28.12.2021 r. godz. 15.30 zostaje zamknięty nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu OW-P1 pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin naboru od 15.04.2021 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 33/2021 z dnia 26.03.2021 r.

Regulamin: [Pobierz]

Wniosek: [Pobierz]

Lista załączników:[Pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego przydomowe oczyszczalnie ścieków: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego podłączenia: [Pobierz]

Karta efektu ekologicznego pojazdy: [Pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki: [Pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych: [Pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję