2023-OZ-NF1: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

19 czerwca 2023 / admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 7 grudnia 2023 r. wchodzi w życie Regulamin naboru wniosków w ramach Programu 2023-OZ-NF1 „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Zmianie uległ okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2019 r. do 31.01.2024 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Regulamin naboru: [Pobierz]    


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 28.06.2023 r. godz. 15.30 zostaje zamknięty nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2023-OZ-NF1 pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 19.06.2023 r. otwiera nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Regulamin naboru: [Pobierz]

Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do wniosku – harmonogram rzeczowo – finansowy: [Pobierz]

Załącznik nr 2 do wniosku – karta efektu ekologicznego: [Pobierz]

Załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenia dotyczące pomocy publicznej: [Pobierz]

Arkusz aktualizacji danych: [Pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do rozliczenia raty dotacji: [Pobierz]

Instrukcji rozliczenia końcowego dotacji: [Pobierz]

Załącznik nr 1 do rozliczenia końcowego dotacji: [Pobierz]

Karta oceny rozliczenia końcowego: [Pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję