2023-OA-2 Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła

13 marca 2023 / Tomasz Chrzanowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 27.12.2023 r. godz. 15.30 zostaje zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2023-OA-2 pn.: „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 27.03.2023 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu nr 2023-OA-2 pn.: „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła”. W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do 27.03.2023 roku do godziny 15:30. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin naboru od 13.03.2023 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 8/2023 z dnia 11.01.2023 r.

Regulamin:  [pobierz]

Wniosek:  [pobierz]

Lista załączników: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy:  [pobierz]

Karta efektu ekologicznego – oświetlenie:  [pobierz]

Karta efektu ekologicznego – pompy ciepła: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego – redukcja emisji zanieczyszczeń : [pobierz]

Uproszczony kalkulator do wyliczania efektu ekologicznego – oświetlenie: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej:[pobierz]

Instrukcja rozliczenia dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego dotacji:  [pobierz]

Arkusz Aktualizacji Danych:  [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla Wnioskodawcy:  [pobierz]

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  – informacja dla osób wskazanych do kontaktu:  [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję