2021-OP-1 Zadania z zakresu ochrony przyrody – program zamknięty

15 kwietnia 2021 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 28.12.2021 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2021-OP-1 pn.: „Zadania z zakresu ochrony przyrody”.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 06.05.2021 r. wstrzymuje nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do 06.05.2021 r. do godziny 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Nabór wniosków od 15.04.2021 r. do wyczerpania ustalonej alokacji środków

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa.

 1. Regulamin: [pobierz]
 2. Wniosek: [pobierz]
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy:  [pobierz]
 4. Karta efektu ekologicznego: [pobierz]
 5. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej: [pobierz]
 6. Instrukcja rozliczenia transzy dotacji: [pobierz]
 7. Arkusz rozliczenia transzy dotacji: [pobierz]
 8. Instrukcji rozliczenia końcowego: [pobierz]
 9. Załącznik 1 do rozliczenia końcowego: [pobierz]
 10. Załącznik 2 do rozliczenia końcowego: [pobierz]
 11. Arkusz Aktualizacji Danych: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję