Kategoria: Strona główna

Inf. o naborze wniosków

10 sie 2011

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 09.08.2011r. ogłoszono nabór wniosków w dziedzinach: Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej, Ochrony Ziemi i Powietrza, Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków. Nabór dotyczy dofinasowania jedynie w formie pożyczki i trwa do dnia 15.09.2011r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu i […]

Więcej

Inf o załączniku nr 1 do sprawozdania OŚ-4g_p za 2010 r.

29 lip 2011

Informacja dotycząca wyliczenia nadwyżek dochodów gmin i powiatów Z art. 18 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 215,poz.1664) wynika, że przy wyliczaniu nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 – 6 […]

Więcej

45% dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków WFOŚiGW w Warszawie

22 lip 2011

Zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21 lipca 2011r. został zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania. W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób […]

Więcej

Kolejne nabory wniosków w ramach konkursów

15 lip 2011

WFOŚiGW w Warszawie ogłasza kolejne nabory wniosków w ramach konkursów: „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” – nabór jesienny – termin składania wniosków do 31.08.2011r. – kwota alokacji 400.000 zł w formie dotacji. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych” – nabór letni – termin składania wniosków do 31.08.2011r. – kwota alokacji: 600.000 […]

Więcej

2 mln złotych na program usuwania azbestu

13 lip 2011

12 lipca br. WFOŚiGW w Warszawie podpisał z NFOŚiGW umowę, w ramach której Narodowy Fundusz udostępnił Wojewódzkiemu Funduszowi środki w wysokości 2 mln zł w celu udzielania beneficjentom z województwa mazowieckiego dotacji na przedsięwzięcia zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest. […]

Więcej

Mazowieckie projekty środowiskowe realizowane ze środków POIiŚ

11 lip 2011

7 i 8 lipca br. w Józefowie k/Warszawy WFOŚiGW w Warszawie był organizatorem czwartej w tym roku ogólnopolskiej narady przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie zostało zainagurowane wystąpieniami Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Tomasza Skrzyczyńskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki […]

Więcej

Spotkanie przedstawicieli IP-IW POIiŚ

04 lip 2011

7-8 lipca 2011 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie zainaugurują wystąpienia Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Tomasza Skrzyczyńskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aktualny stan wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko przedstawi Aleksandra […]

Więcej

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów

28 cze 2011

Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów: Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową Ochrona […]

Więcej

Działasz ekologicznie – skorzystaj ze środków WFOŚiGW w Warszawie

22 cze 2011

WFOŚiGW w Warszawie ogłasza 4 nowe konkursy w ramach dziedziny edukacja ekologiczna. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji trwa dla zadań dotyczących: organizacji programów edukacyjnych, wydawnictw ekologicznych, organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych, infrastruktury terenowej. Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2011r. we właściwym terytorialnie wydziale WFOŚiGW w Warszawie. Decyduje data […]

Więcej

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

17 cze 2011

W dniu 15.06.2011r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie na zadania z zakresu […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję