Kategoria: Strona główna

Szkolenie pt. Proces inwestycyjny w ochronie środowiska..

26 lis 2008

ZAPROSZENIE   Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Proces inwestycyjny w ochronie środowiska na etapie rozpoczęcia i oddania do eksploatacji inwestycji (Oceny Oddziaływania na Środowisko, Natura 2000, udział społeczeństwa, prawo środowiskowe UE i prawo polskie) w podziale na projekty wodno-ściekowe i odpadowe” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (I i […]

Więcej

WFOŚiGW w Warszawie dla mazurskich turystów.

24 paź 2008

  Podczas konferencji „Antopopresja a środowisko wodne”, zorganizowanej w dniach 21-22 sierpnia br., przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach koło Giżycka – Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie wspólnie z prezesami zarządów czterech wojewódzkich funduszy oraz władzami województwa warmińsko – mazurskiego przekazał Mazurskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu specjalistyczną łódź hybrydową szybkiego […]

Więcej

Obchody 15-lecia WFOŚiGW na POLEKO 2008.

24 paź 2008

  Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008odbywających się już po raz dwudziesty w Poznaniu w dniach 27-30 października br. zostanie zaprezentowana wspólna ekspozycja 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiająca ich 15-letni wkład w rozwój polskiej ekologii. Wystawa przybliży najważniejsze inwestycje ekologiczne dofinansowane ze środków WFOŚiGW we wszystkich regionach Polski. Stoisko wystawiennicze WFOŚiGW będzie znajdować […]

Więcej

Pre-Umowy podpisane

16 lip 2008

  Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiejest objęcie projektów indywidualnych nadzorem w celu ich prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym celu podpisano pre-umowy dla projektów planowanych do realizacji na terenie gminy Raszyn i Brwinów. Pre-umowa określa szczegółowe warunki, jakie projekt indywidualny musi spełnić, aby mogła […]

Więcej

Porozumienie z Wojewodą podpisane

11 lip 2008

  8 lipca 2008 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Skrzyczyński podpisał wspólnie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem KozłowskimPorozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i zasad współpracy jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 8 lipca 2008 r. Prezes Zarządu […]

Więcej

Konwent Prezesów WFOŚiGW na Śląsku

11 lip 2008

  26 i 27 czerwca 2008 r. w Tychach odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania prezesów funduszy z 16 województw z Janem Rączką Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówiono o konieczności opracowania wspólnej strategii działania do 2013 roku w celu lepszego wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na […]

Więcej

15 lat działalności WFOŚiGW w Polsce

11 lip 2008

1 lipca 1993 r. swoją działalność rozpoczęły Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są dzisiaj ważnymi ogniwami polskiego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Wojewódzkie fundusze są regionalnymi instytucjami finansów publicznych. Przyznanie im przez Sejm samodzielności i osobowości prawnej zapewnia, że środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska są przeznaczane na jego […]

Więcej

Nowy Zarząd WFOŚiGW w Warszawie

06 maj 2008

  Zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i […]

Więcej

Środowisko marzeń – termin nadsyłania prac wydłużony

06 maj 2008

  W związku z strajkiem pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac na ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Środowisko marzeń”. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznawanie się z regulaminem konkursu i właściwe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. Regulamin […]

Więcej

Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji POIiŚ

06 maj 2008

  Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi – Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystość odbyła się 28 maja 2008 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas spotkania Instytucji Pośredniczącej […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję