Kategoria: Strona główna

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu POIiŚ

30 wrz 2009

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r. Udział w szkoleniu jest […]

Więcej

Nowy nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach POIiŚ

30 wrz 2009

  Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:   Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie […]

Więcej

Spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ

14 wrz 2009

  W dniach 9-11 września 2009 r. w Zielonej Górze odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.   Gościem przybyłych z całej Polski uczestników (29 instytucji) tej cyklicznej narady informująco – […]

Więcej

Gmina Garwolin otrzymała potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ

09 wrz 2009

  Piąte Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 08. września 2009r. Gmina Garwolin. Uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Garwolin, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej […]

Więcej

UWAGA! Zmiana Wytycznych

04 wrz 2009

  Od 4 września br. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto nastąpiła zmiana w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. Wszystkie aktualnie obowiązujące Wytyczne są dostępne na stronie Ministerstwa […]

Więcej

Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Przyroda bogata w kolory” przyznane

03 wrz 2009

  Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przyroda bogata w kolory”, którego organizatorem było Ministerstwo Środowiska zostali:   Agata Różańska – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie; Ania Liziniewicz – Gimnazjum w Lucieniu; Kamila Puławska – Liceum Ogólnokształcące im. L. Wyczółkowskiego w Koronowie; Magdalena Praxmajer – II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie; Maria Fiałkowska – Liceum Ogólnokształcące nr […]

Więcej

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych w POIiŚ

02 wrz 2009

  W dniu 24 września 2009 r., w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów i wnioskodawców POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.   Tytuł: "Zamówienia publiczne w projektach POIiŚ". Termin i czas trwania szkolenia: 24 września 2009 r., 1 dzień, godziny 9-17, Miejsce: siedziba WFOŚiGW, ul. J.S. Bacha 2, Warszawa, sala nr 1.   Harmonogram […]

Więcej

Ważna informacja dla Wnioskodawów!

25 sie 2009

Na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2009 r. Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 26 sierpnia 2009 r. przyjmowania wniosków szczegółowych o dofinansowanie w formie pożyczki zadań na rok 2009 z dziedziny Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej – z powodu wyczerpania środków finansowych.

Więcej

Podpisano drugą umowę o dofinansowanie z POIiŚ

17 sie 2009

  17 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim”. Umowa, którą podpisał Tomasz […]

Więcej

Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie z POIiŚ w Województwie Mazowieckim

13 sie 2009

  13 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Kozienice, której wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeszedł ostatnio pozytywnie ocenę dokonaną przez Ministerstwo Środowiska i WFOŚiGW w Warszawie.   W obecności specjalistów Funduszu, Tomasz Śmietanka – Burmistrz […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję