Świadczenie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Ostrołęce

4 października 2019 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Ostrołęce, przeprowadzanego w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

ZO-43/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz]
ZO-43/2019 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  [pobierz]
ZO-43/2019 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  [pobierz]
ZO-43/2019 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]
Wynik postępowania [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 08.10.2019r

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Ostrołęce, przeprowadzanego w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

ZO-46/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz]
ZO-46/2019 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  [pobierz]
ZO-46/2019 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  [pobierz]
ZO-46/2019 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 11.10.2019r. godz. 13.00

Informacja o wyborze oferty: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję