Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

17 lipca 2019 / wfosAdmin

Regulamin programu[pobierz]
Moduł A1 – wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 – oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 – oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B – wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1A do modułu B – karta efektu ekologicznego zakup sprzętu [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B – karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa [pobierz]
Załącznik  nr 1C do modułu B – karta efektu ekologicznego kanalizacja [pobierz]
Załącznik  nr 1D do modułu B – karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów[pobierz]
Moduł C1 – dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 – dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat[pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję