Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

16 maja 2024 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 17.05.2024 roku  wstrzymuje nabór wniosków na  dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu nr 2024-NZ-2 pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. W związku z tym wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach w/w programu będą przyjmowane do 17.05.2024 roku do godziny 15:30. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję