Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

28 maja 2024 / Tomasz Chrzanowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 28.05.2024 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu nr 2024-OA-1 pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. W związku z tym wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach w/w programu będą przyjmowane do 28.05.2024 roku do godziny 15:30. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję