WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29.09-01.10.2021r. przeprowadził trzydniowe Warsztaty wraz z wizytą studyjną dla Energetyków Gminnych z Gmin powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, żuromińskiego.

18 października 2021 / Tomasz Chrzanowski

29.09-01.10.2021r. odbyły się trzydniowe Warsztaty dla Energetyków Gminnych WFOŚiGW w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował spotkania szkoleniowe dla pracowników gmin dotyczące Termomodernizacji – jak otrzymać wsparcie finansowe. Szkolenie odbyło się w dniach 29.09-01.10.2021r. w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie Energetyków Gminnych z programami wsparcia oraz zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy, która pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących budynków jednorodzinnych.

Szkolenia obejmowało część wykładową która dotyczyła m. in.  prezentacji Programu Czyste Powietrze, OZE w budynkach, omówiony został także rządowy program Stop Smog, uchwała antysmogowa i tematyka dotycząca termomodernizacji budynków (ulga termomodernizacyjna oraz premia termomodernizacyjna). Ostatniego dnia szkolenia odbyła się wizyta studyjna w biogazowni w firmie Cedrob zajmującej się gównie przetwórstwem drobiowym. Firma sukcesywnie inwestuje swoje środki na rozbudowę  biogazowni, które pozwala na obniżanie emisji CO2.

Kontrolowana produkcja biogazu odbywa się w komorach fermentacyjnych biogazowni, w których trafiające tam odpady poddawane są procesowi tzw. fermentacji metanowej. Głównym składnikiem biogazu jest wysokoenergetyczny metan. Dzięki nowoczesnym technologiom, w procesie oczyszczania można uzyskiwać biogaz zawierający nawet ponad 75% metanu. Gaz ten można wykorzystać do produkcji ciepła i elektryczności, jak również do innych celów, np. zasilania pojazdów.

Pomiot drobiowy i gnojowica stanowią potencjalnie jedno z najlepszych źródeł metanu spośród wszystkich rodzajów odpadów rolniczych. Przetworzenie ich w biogaz ogranicza emisję gazów cieplarnianych, które w przeciwnym wypadku trafiłyby do atmosfery.

Poza biogazem efektem przetwarzania gnojowicy i obornika w biogazowniach jest również wysokiej jakości nawóz naturalny – poferment, który można wykorzystać do użyźniania pól, zmniejszając tym samym wykorzystanie nawozów sztucznych. Co ważne poferment zawiera dużo mniej związków złowonnych, dlatego jego wykorzystanie rolnicze jest znacznie mniej uciążliwe dla otoczenia niż pomiot czy gnojowica.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z całym procesem przetwarzania, oczyszczania
i zagospodarowania produkowanych odpadów aż do momentu uzyskania biogazu.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie, (Dorota Kargul – Plewa, Dorota Koralewska, Tomasz Strakacz, Anna Niesiobędzka-Ryłka, Katarzyna Szmyt, Piotr Kruszyna, Rafał Chojnacki). W szkoleniu uczestniczyło 22 Energetyków Gminnych z Gmin powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, żuromińskiego.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję