WFOŚiGW w Warszawie w dniach 13.10-15.10.2021r. przeprowadził trzydniowe Warsztaty wraz z wizytą studyjną dla Energetyków Gminnych z Gmin powiatu: Siedleckiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego, Łosickiego, Mińskiego i Garwolińskiego.

20 października 2021 / Tomasz Chrzanowski

W dniach 13.10-15.10.2021r. odbyły się trzydniowe Warsztaty dla Energetyków Gminnych WFOŚiGW w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował spotkania szkoleniowe dla pracowników gmin dotyczące Termomodernizacji – jak otrzymać wsparcie finansowe. Szkolenie odbyło się w dniach 13.10-15.10.2021r. w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach POIiŚ 2014-2020.
Głównym celem warsztatów było zapoznanie Energetyków Gminnych z programami wsparcia oraz zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy, która pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących budynków jednorodzinnych.
Szkolenia obejmowało część wykładową która dotyczyła m. in. prezentacji Programu Czyste Powietrze, OZE w budynkach, omówiony został także rządowy program Stop Smog, uchwała antysmogowa i tematyka dotycząca termomodernizacji budynków (ulga termomodernizacyjna oraz premia termomodernizacyjna).

Ostatniego dnia szkolenia odbyła się wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Energetycznym Sp. Z o.o. w Siedlcach, które jest producentem i dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce, jak również producentem energii elektrycznej w wysoko-sprawnej kogeneracji.
W chwili obecnej eksploatuje trzy źródła ciepła: dwie elektrociepłownie gazowe zasilane paliwem gazowym wysokometanowym, w których produkcja ciepła odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji z jednoczesną produkcją energii elektrycznej oraz ciepłownia centralna, w której energia cieplna wytwarzana jest poprzez spalanie miału węgla kamiennego.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z całym procesem Wytwarzania ciepła sieciowego i energii elektrycznej.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie, (Dorota Koralewska, Tomasz Strakacz, Anna Niesiobędzka-Ryłka, Katarzyna Szmyt, Piotr Kruszyna, Rafał Chojnacki, Marta Olczak). W szkoleniu uczestniczyło 23 Energetyków Gminnych z Gmin powiatu siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, mińskiego i garwolińskiego.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję