W Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trwają szkolenia dla Energetyków Gminnych

15 maja 2019 / administrator

07 maja br. rozpoczął się cykl szkoleń dla Energetyków Gminnych. Biorą w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Szkolenie jest skierowane do podmiotów, które w ramach zadań własnych: mają obowiązek zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazów, a także wdrażają plany gospodarki niskoemisyjnej na swoim obszarze. Szkolenia odbywają się w siedzibie Biura WFOŚiGW w Warszawie oraz w jego Wydziałach Zamiejscowych (Radom, Płock) w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałania 1.3.3 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Swoje zgłoszenia przesłało 300 uczestników, w pierwszej edycji szkolenie rozpoczęło 90 osób. Kolejne tury szkolenia dla ok. 200 osób zaplanowano w terminie powakacyjnym od września 2019 r.

Szkolenie prowadzą doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Magdalena Filip, Agnieszka Gertych, Agnieszka Seżalska, Dorota Koralewska, Jacek Kędzierski, Karol Pabich, Dorota Kargul-Plewa.

Szkolenie przeprowadzone w terminie 7-8.05.2019 r., w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Fot. A. Seżalska

Szkolenie przeprowadzone w terminie 9-10.05.2019 r., w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Płocku przy ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock

Szkolenie przeprowadzone w terminie 13-14.05.2019 r., w siedzibie Biura Funduszu przy ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie energetycy-1024x179.jpg

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję