Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji POIiŚ

6 maja 2008 / administrator

 

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi – Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystość odbyła się 28 maja 2008 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi.

Aneks do porozumienia, zawartego 25 czerwca 2007 r., rozszerza zakres obowiązków związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i odpadowych, współfinansowanych z POIiŚ, m.in. w zakresie oceny merytorycznej wniosków, zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości i kontroli.

Aneks do porozumienia ws. realizacji POIiŚ w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Prezes Zarządu Pan Tomasz Skrzyczyński [na zdjęciu (od lewej) wspólnie z Wiceministrem Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim].

Podczas konferencji prasowej Wiceminister Gawłowski podsumował pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu do unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Poinformował, że do konkursu zgłoszono 96 projektów o łącznej wartości ponad 5 mld zł. Z tego do WFOŚiGW w Warszawie zgłoszono 11 wniosków, co stanowi największą liczbę w kraju.

– Zdecydowaliśmy się na konkursy w przekonaniu, że jest to najlepszy sposób na racjonalne rozdysponowanie środków. Ten wynik należy uznać za sukces – oceniał Wiceminister Gawłowski.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję