Szkolenie dla słuchaczy Uniwerstytetu Trzeciego Wieku

20 lutego 2019 / admin

W dniu 19.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie (powiat siedlecki) odbyło się szkolenie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkolenie miało na celu zwiększenie świadomości słuchaczy UTW w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Należy podkreślić, że uczestnicy szkolenia byli bardzo aktywni: nie tylko słuchali z uwagą, ale i zadawali szczegółowe pytania, a także prosili o indywidualne konsultacje dotyczące przypadków szczególnych.

W ramach szkolenia został przedstawiony Projekt Doradztwa Energetycznego oraz Program Czyste Powietrze. Słuchacze poznali podstawowe pojęcia takie jak: zanieczyszczenie, emisja niska i wysoka, smog. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe źródła niskiej emisji oraz skutki, jakie wywołuje smog i niska emisja oraz zdobyli wiedzę, w jaki sposób mogą przeciwdziałać tym zjawiskom. Dla lepszego zobrazowania problemu zostały przedstawione statystyki dotyczące standardu budynków jednorodzinnych w Polsce, struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych, a także przedstawiono straty ciepła przez poszczególne przegrody budowlane.

Omówiono zasady programu Czyste Powietrze: koszty kwalifikowane, warunki dofinansowania, maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych oraz intensywność dofinansowania. Przedstawiono kolejne kroki, które należy wykonać, aby otrzymać dofinansowanie.

Szkolenie zrealizowano w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenie prowadził p. Jacek Kędzierski –  Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie energetycy-1024x179.jpg

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję