Szkolenia Energetyków Gminnych

18 stycznia 2019 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje zorganizować cykl szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników JST (lub osób zgłoszonych przez JST), którzy będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Działania Energetyka Gminnego przyniosą ponadto dodatkowe korzyści dla:

•Gminy – wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, itp.;
•Przedsiębiorców – możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE;
•Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – m.in. termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, warunki uzyskania wsparcia finansowego;
•Osób fizycznych – termomodernizacja domów indywidualnych (Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”), wymiana źródeł ciepła, zasady uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów inwestycji.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych, działających w ramach powyższego Projektu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie energetycy-1024x179.jpg

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję