Posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

4 lipca 2022 / Tomasz Chrzanowski

Posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.


W piątek 1.07.2022 r. w Belwederze odbyło się posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Głównym tematem spotkania był polski model finansowania ochrony środowiska, którego filarami są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pieniądze, które pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za jego zanieczyszczanie trafiają właśnie do tych instytucji, które przeznaczają je na inwestycje proekologiczne – wskazał doradca Prezydenta RP ds. środowiska, Paweł Sałek:

„Polska z własnych pieniędzy zainwestowała miliardy, miliardy złotych; miliony umów różnego rodzaju, które przysłużyły się zmniejszaniu emisji zanieczyszczających powietrze, ograniczaniu emisji pyłów, umów związanych z gospodarką wodnościekową, z gospodarką kanalizacyjną, efektywnością energetyczną, a także ochroną przyrody” – powiedział Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP.

33 lata działalności NFOŚiGW podsumował w referacie Artur Michalski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 29 lat troski o środowisko Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił natomiast Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W posiedzeniu prezydenckiej rady wzięli udział m.in. aktualni i byli pracownicy NFOŚiGW oraz Wojewódzkich Funduszy. List do uczestników spotkania skierował Prezydent Andrzej Duda, w którym podkreślił, że polski model finansowania ochrony środowiska powinien być utrzymany i rozwijany.

„Reprezentują Państwo instytucje, dzięki którym polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii uważany jest za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla Ministra Klimatu i Środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczą także w dystrybucji środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Jestem głęboko przekonany, że model ten należy utrzymać i nadal rozwijać” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

List Prezydenta Andrzeja Dudy:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/listy/list-z-okazji-wreczenia-odznaczen-panstwowych-osobom-zasluzonym-w-pracy-na-rzecz-ochrony-srodowiska,56316?fbclid=IwAR3LyHjAuhPMI8OVoVZPHKk8A1CPJTxJs2WL6BObN0RYUlJYXOR5cD_MiU0

W Belwederze odbyła się również uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym dla ochrony środowiska, nadanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Wręczyła je minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Marek Ryszka, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-zasluzonym-na-rzecz-ochrony-srodowiska,56342

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję