Porozumienie z Wojewodą podpisane

11 lipca 2008 / administrator

 

8 lipca 2008 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Skrzyczyński podpisał wspólnie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem KozłowskimPorozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i zasad współpracy jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8 lipca 2008 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Skrzyczyński podpisał wspólnie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem KozłowskimPorozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i zasad współpracy jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Porozumienie to określa zasady finansowania w 2008 roku przedsięwzięć z zakresu m.in. ochrony przyrody, monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej, realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz jednostki budżetowe podporządkowane Wojewodzie.

Wśród tych jednostek znalazły się m.in.: Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Kozienicki i Nadbużański Park Krajobrazowy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W ramach podpisanego Porozumienia Fundusz dofinansowuje ponad 45 zadań w wysokości 5,4 mln zł. w oparciu o złożone wnioski szczegółowe zgodne z zasadami funkcjonowania Funduszu.

– To kolejne Porozumienie podpisywane przez WFOŚiGW w Warszawie i Wojewodę Mazowieckiego. Dzięki temu Porozumieniu jednostki w nim ujęte mogą realizować szereg interesujących inwestycji, które w znaczący sposób wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz kształtują świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży a także dorosłych. Kwestią oczywistą, przed otrzymaniem zadeklarowanego dofinansowania ze środków Funduszu jest spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich wymagań formalnych obowiązujących w Funduszu – mówi Tomasz Skrzyczyński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Wśród zadań planowanych do dofinansowania w ramach Porozumienia są m.in.: plany ochrony rezerwatów przyrody, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, programy ochrony gatunkowej, programy edukacyjne dla dzieci młodzieży, realizacja filmów edukacyjnych, i wiele innych zadań, których nie sposób wszystkich wymienić.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję